moderne hytter. Foto

Våre hytter skal være en del av naturen [ moderne hytter ]

Blåtann hytte 911

Miljøbevisste
Den norske hyttetradisjonen bygger på ønsket om å komme seg ut i naturen, oppleve alle naturens goder med stillheten, lyset, fargene, dyrelivet og vår lengsel etter det uberørte. Vår lengsel etter å komme sammen der terskelen for å gjøre noe aktivt er lavere enn hjemme i hverdagen. Samtidig viser alle undersøkelser at hyttefolk er mer miljøbevisste enn andre.

Moderne hytter
For oss i Vikinghytter har det derfor vært spennende å jobbe sammen med det landskjente arkitektfirmaet NarudStokkeWiik (NSW) om å utvikle de moderne og miljøriktige Blåtann-hyttene. Kunnskapen og erfaringene fra det samarbeidet, har vi også tatt med oss i utviklingen av vår egen klassiske Volva-serie.

Finn riktig plassering
Det begynner med å finne den riktige hytta til akkurat din tomt, en som kommer tett på og kler naturen. Ei hytte som ikke dominerer landskapet, men faller naturlig inn og bevarer stedets identitet og vegetasjon. Samtidig skal det tas hensyn til lun beliggenhet, utsikt og hvordan selve byggingen kan gjøres mest mulig skånsom for omgivelsene. Det tar år å få sår i naturen til å gro.

Arealeffektiv
Våre hyttemodeller er arealeffektive og praktiske. De skal tjene til formålet uten å være prangende og heller ikke forbruke mer areal og materialer enn høyst nødvendig. Dette er kostnadsbesparende, energibesparende og dermed miljøvennlig på flere måter. Vi tilstreber bruk av miljøvennlige produkter, god isolasjon og avfalls-håndtering ut fra et kostnads- og miljøhensyn.

Vi gir råd hele vegen
Å kjøpe og bygge seg hytte er en fin reise som gjerne samler familien. Det skal tas flere viktige beslutninger underveis om plassering, hyttetype, materialvalg, energisparing, opparbeidelse av tomta osv. Vi er med hele veien. Det er derfor vi kaller oss hytterådgivere. Fordi vi er så opptatt av at du skal få det gode hytteliv som du lengter etter.

Spørsmål?

Britt Stenbro
Design-konstruksjon

476 96 409

Skriv inn dine opplysninger og Britt tar kontakt!