LEVERANSEBESKRIVELSE BLÅTANN

Denne beskrivelsen viser hvordan Blåtann-serien fra Vikinghytter er bygd opp teknisk og hvilke materialer som inngår i leveransen. Byggesettene leveres til enhver tid etter gjeldende lover og forskrifter. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, materialer og leverandører såfremt dette ikke medfører endringer i pris og forringelse av kvalitet og funksjoner.

Garantier og betalingsvilkår.

Vikinghytter leveres med 2 års garanti fra leveringsdato. I tillegg har du som byggherre (tiltakshaver) 5 års reklamasjonsrett på alle varer og tjenester som er levert av Vikinghytter. Byggesettet betales i sin helhet ved levering. Du slipper altså forskuddsbetalinger under produksjonstiden.

Fundament

Fundament og festemidler for innfestning mot pilarer/ringmur/plate på mark etc. leveres ikke av oss. Dette besørges av byggherre da lokale krav kan variere. Byggesettet er beregnet plassert på støpt plate på mark. Dersom det ønskes annen fundamentløsning kan vi levere bjelkelagspakke/gulv tilpasset fundamentløsning mot pristillegg.  

Gulv

Vi leverer våre hytter beregnet for montasje på støpt plate på mark. Gulv inngår ikke i leveranse fra oss, men kan tas med som ett eventuelt tillegg om ønskelig.

Yttervegger

Leveres som precut hvor alle deler er godt merket. De er ferdige med utfresinger for alle innfestningspunkt, pakket i logisk rekkefølge med gode monteringstegninger, og er tilpasset hvert enkelt bygningsfelt. Alt er lagt til rette for enkel montering. Vinduer og ytterdører medfølger. Nødvendig materiell til montasje medfølger. Liggende ytterkledning leveres i falset utførelse iht. arkitektens beskrivelse. Kledningen leveres i grunnet utførelse.
Isolasjon til yttervegger leveres med total tykkelse på 150 mm Glava proff 34 i hytter under 50 m2 BRA. Til hytter over 50 m2 BRA leveres det 200 mm Glava proff 34-isolasjon (natur sortering). Monteres på byggeplass.

Fuktsperre

Innvendig kledning på vegger kan velges mellom gipsplater eller ubehandlet 12 x 120 mm pernillepanel. Andre typer innvendig veggkledning mot pristillegg.

Takkonstruksjon

Til hytter med saltak leveres 198 mm sperreblad opplagret på limtredragere. På sperrebladene etableres det 50 mm luftespalte som dekkes av taktro og pappshingel (Icopal Type S Skifer). 250 mm Glava proff 34-isolasjon i tak. I hytter under 50 m2 BRA leveres det 200 mm Glava proff 34-isolasjon i tak. Annen type taktekke kan leveres mot tillegg.
Til hytter med flatt tak leveres det I-trebjelker opplagret på bærevegger og limtredragere. Taktro med pretekking.
Mellom I-trebjelkene legges det 100 mm Glava proff 34-isolasjon.
Takverket er dimensjonert for 650 kg snølast og lett taktekke.
Innvendig himling leveres med gipsplater alternativt pernillepanel  (natur sortering).

Over pretekket taktro (gjelder hytter med flatt tak) er det prosjektert 250 mm Rockwool isolasjon + folietekking, nødvendige beslag og taksluk(er). 

Takrenner

Takrenner i sort stål leveres med byggesettet som standard. Nødvendig mengde beslag og festemidler inngår.

Vinduer/ terrassedører

Hvitmalt vakuumimpregnert karm/ramme med utvendig vedlikeholdsfri aluminiums kledning, Andre farger mot pristillegg. 2 lags støydempede energiglass med argon. 
U-verdi er 1,2 eller bedre. 
Fastkarm/åpningsvinduer fremgår av salgstegninger.

Ytterdører

Solide isolerte hvitmalte ytterdører iht. salgstegning. Leveres med sylinder og
FG-godkjent låskasse. Matteloksert dørvrider/skilt. Annen type ytterdør kan leveres mot tillegg.

Innvendige dører

Lettdører i hvit slett utførelse. Skyvedører der salgstegning viser dette. For øvrig vanlig hengslede. Matteloksert vrider/skilt.

Delevegger

36 x 68 mm svill/line/stav (36 x 98 mm for bærevegger) i fallende lengder. Kledning som beskrevet under kapittelet Yttervegger (benevnt innvendig kledning). Det leveres isolasjon til deleveggene.

På bad/våtrom leveres det 18 mm rupanel. På dette panelet kan det for eksempel monteres Maxit/Litex våtromsplater for flislegging, evt. baderomsplater.  

Listverk, utforinger

Hvite MDF-utforinger leveres til vinduer og dører. Listverk leveres ubehandlet. Vanlig standard furu slett. Gulvlist i hovedplan leveres kun der vi også leverer med bjelkelagspakke. Alle lister leveres i fallende lengder og tilpasses.

Hems/Mesanin

Hemsbjelker i 148 mm tykkelse. 22 mm gulvsponplater.
Kledning av himling under hems som beskrevet i kapittelet Takkonstruksjon.
Evt. rekkverk og hemsstige/trapp inngår ikke i leveransen, men kan leveres mot tillegg.

Terrasser

Terrasser/utvendige trapper etc. inngår ikke i vår leveranse. Det anbefales å tilpasse terrasser til det stedlige terreng.

Tilleggsleveranser

Hyttene kan leveres med følgende tilleggsleveranser:
Bjelkelag. Dersom man velger ringmur eller pæler som fundament kan bjelkelagspakke leveres. I pakken inngår 198 mm bjelkelag, stubbloftsplater, 20 cm Glava proff 34-isolasjon og 22 mm gulvsponplater (på våtrom leveres 22 mm fuktbestandige gulvsponplater)
Andre mulige tilleggsleveranser Gulvbord, parkett, pipe og ildsted, mv.

For hytter som leveres som «Råbygg», utgår innvendig materiell (innvendige dører, lister, panel/gips etc.), isolasjon for innvendige delevegger, yttervegger, tak og hemsgulv.

Emballering

Alle kolli fra oss leveres godt emballert fra fabrikk, men vi anbefaler ekstra tildekking ved lagring. Det bør tas spesielt hensyn til listverk, utforinger, panel, gulvbord og innvendige dører. Disse materialene har behov for ekstra tiltak for å unngå forringelse av kvalitet. Helst innendørs lagring. Vi leverer som ekstra service fra oss 3 stk. presenninger som benyttes til tildekking av materiell. Til mindre hytter leveres det 2 presenninger.
Det anbefales at dere har ekstra strø eventuelt paller til å legge under materialer/byggevarer når disse ankommer leveringsstedet.