LEVERANSEBESKRIVELSE VOLVA

Når du har lest denne beskrivelsen vil du ha en bedre forståelse av hvordan en Volva fra Vikinghytter er bygd opp teknisk og hvilke materialer og tjenester som inngår i leveransen. Vikinghytter leveres til enhver tid etter gjeldene lover og forskrifter. Denne leveransebeskrivelsen sammen med kontrakt og byggemeldingstegninger, utgjør den endelige dokumentasjonen på ditt byggesett fra Vikinghytter. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, materialer og leverandører såfremt dette ikke medfører endringer i pris, kvalitet eller funksjoner. På salgstegninger, bilder og illustrasjoner kan det være utstyr og detaljer som ikke inngår i noen av våre leveranseformer. Dette til orientering.

Garantier og betalingsvilkår.

Vikinghytter leveres med 2 års garanti fra leveringsdato. I tillegg har du som byggherre (tiltakshaver) 5 års reklamasjonsrett på alle varer og tjenester som er levert av Vikinghytter. Byggesettet betales i sin helhet ved levering. Altså ingen forskuddsbetalinger.

Fundament og festemidler for innfestning mot pilarer/ringmur/plate på mark etc. besørges av byggherre, da lokale krav kan være varierende.

Gulvkonstruksjon

Vi leverer våre hytter beregnet for montasje på støpt plate på mark. Gulv inngår ikke i leveranse fra oss, men kan tas med som ett eventuelt tillegg om ønskelig.
Vi tilbyr også bjelkelagspakke til våre hytter, der dette er nødvendig. Ta kontakt med oss for tilbud på dette.

Yttervegger

Leveres som ferdige elementer med vinduer ferdig montert, dobbel vindtetting og utvendig stående kledning montert. Ytterdører monteres på byggeplass. Isolasjon til yttervegger leveres med total tykkelse på 150 mm Glava proff 34 i hytter under 50 m2 BRA. Til hytter over 50 m2 BRA leveres det 200 mm Glava proff 34-isolasjon. Fuktsperre 12 mm asfaltplater, ekstra vindtetting, lekter og 23×173 mesterpanel ferdig grunnet ett strøk.

Ubehandlet Pernille 12x120mm furu panel (natur sortering) til innvendig vegg. Leveres i fallende lengder.
Ventiler 100mm med utvendig hette.
Gavler leveres som ytterveggelementer, men med umontert liggende dobbelfalset 19x148mm i fallende lengder.

Takkonstruksjon

Sperreblad/takstoler 36/48x198mm i henhold til lokale krav.
Limtredragere og søyler leveres ferdig kappet tilpasset dimensjon.
Luftet skråtak m/vindsperre.
Taktro 12x120mm endepløyd.
Takshingel type S skifergrå. Andre typer taktekke kan leveres mot tillegg.
Isolasjon 200mm/250mm. For hytter over 50m2 nedlektres innvendig himling med 48mm for økning av isolasjon til 250mm.
Fuktsperre 0.15mm.
Ubehandlet Pernille 12x120mm furu panel (natur sortering) leveres i fallende lengder.
Takrenner sort stål.
Dimensjonering av takverk (sperreblad/takstoler) kan variere i forhold til denne beskrivelsen. Lokale forhold/bestemmelser avgjør.

Vinduer

Vinduer leveres ferdig behandlet hvit 2-lags energiglass u-verdi 1.2
Utenpåliggende avtakbare sprosser der sprosser er vist i katalog/salgstegning.
Åpning/fastkarm framgår av salgstegning.
Vinduene leveres ferdig montert i vegg/gavelelementer.

Utvendige Dører

Standard ytterdør er modell Bodø. Se tilleggsbeskrivelse for bilde. Andre dører kan velges mot tillegg. Dørene kommer med sylinder og FG-godkjent låskasse inkludert vrider. Terrassedøren leveres ferdig behandlet hvit med glass som er tilpasset høyde på vinduer i samme fasade. Vinduet i terrassedøren leveres som 2-lags energiglass. Eventuelle sprosser er tilpasset øvrige vinduer. Denne type dør blir levert med en solid espagnolettlås med vrider. Dørene monteres på byggeplass.

Beslag/omramming til vinduer og utvendige dører

Beslag og omramming til vindu og dører leveres ferdig tilpasset. Vannbord og knekter leveres med der dette er angitt på tegning.

Innvendige dører

Her leverer vi en hvit lett fyllingsdør med 3 speil, karm samt dørvrider i matt krom. Annen type dør kan leveres mot pristillegg.

Delevegger

Line/stav 36×68/36×98 leveres i fallende lengder
Ubehandlet Pernille 12x120mm furu panel leveres i fallende lengder. (Natur sortering)
Isolasjon er inkludert (70/100mm)

Listverk, utforinger

Standard furu ubehandlet. Listverk karmlist/taklist/gulvlist leveres i fallende lengder. Gulvlister leveres kun der vi leverer ferdig gulv. Det gjøres spesielt oppmerksom på at supplerende listverk, som f.eks. hjørne, vinkel, brannmur, tapetlister ikke leveres av oss
Terskellist til dører leveres i eik og kommer i fallende lengder.
Utforinger i hvit mdf leveres i hele lengder.

Hems

Hemsbjelker, alternativ A-takstoler kommer ferdig tilpasset.
Furu gulvbord (natur sortering) endepløyd 21x98mm leveres i fallende lengder.
Panel i himling under hemsgulv leveres som ubehandlet Pernille furu panel 12x120mm (natur sortering) i fallende lengder.
Isolasjon i hemsgulv er inkludert.
Hemsstige ubehandlet.
Hemsrekkverk ubehandlet. Leveres mot pristillegg.
Alle hemser leveres åpne mot hytterom.
Vinduer i gavler er en del av hemsleveransen. Hytter som bestilles uten hems har ikke vinduer i gavlene selv om dette er vist på bilder/illustrasjoner i salgsmateriellet. Der det ikke er hems er alle rom åpne helt opp til møne.

Loft

På de modellene hvor loftetasje inngår, leveres disse med nødvendig materiell til gulv, innvendige vegger, dører, listverk og trapp i komplett byggesett leveranse. Trapp leveres ubehandlet. Gulvet består av sponplater. I råbyggesett leveransen leveres kun bjelkelag for loftet. Dimensjonert nyttelast på etasjeskille gulv på hytter er 1.5kn/m2

Terrasser/tram foran inngangsparti

Inngår ikke i leveranse fra oss, men kan leveres mot pristillegg. Det er da beregnet terrasse over fundament og er basert på 48×148 dragere og bjelkelag c/c 600 levert i løpemeter. 28×95 terrassebord leveres i løpemeter. Rekkverk er ikke medregnet.

Diverse

Det følger med nødvendig mengde spiker, beslag og lim til sponplategulv. Det er beregnet skruer til gulvbord der dette er anvist, til øvrige komponenter benyttes spiker. Det leveres maskinspiker fra Motek med 17 grader om ikke annet er avtalt. 21 grader kan bestilles mot tillegg.
Det leveres 2stk brannvarslere samt ett brannslukningsapparat

Ekstraytelser

Pipe, kjøkken og garderobeinnredning kan medfølge mot pristillegg. I katalog/salgstegning vil pipe (og i noen tilfeller peis/brannmur) være vist i flere av hyttene. Dette er kun ment som et eksempel på hvordan dette kan plasseres dersom man ønsker å montere slikt utstyr, og inngår ikke i standardleveransen. I katalogen er det på de fleste hytter vist rom som kan innredes som «våtrom». Disse rommene er i standardleveransen beregnet levert som øvrige rom i hytten. Altså rommene oppfyller ikke krav som våtroms normen for boliger. Som ekstraytelse kan rommene leveres med våtromsplater på veggene, eventuelt andre løsninger.

Emballering

Alle kolli fra oss leveres godt emballert fra fabrikk, men vi anbefaler ekstra tildekking ved lagring. Det bør tas spesielt hensyn til listverk, utforinger, panel, gulvbord og innvendige dører. Disse materialene har behov for ekstra tiltak for å unngå forringelse av kvalitet. Helst innendørs lagring. Vi leverer som ekstra service fra oss 3 stk. presenninger som benyttes til tildekking av materiell. Til mindre hytter leveres det 2 presenninger.
Det anbefales at dere har ekstra strø eventuelt paller til å legge under materialer/byggevarer når disse ankommer leveringsstedet.

Tegninger mv.

Fundamentplan, plan/fasade, arbeidstegninger og monteringsbeskrivelse leveres av oss. Likeså byggemeldingstegninger.

Byggemelding/-søknad

Kan ivaretas av oss mot honorar.

Standard ytterdør

ytterdør

BODØ
Bodø blir levert som standard om ikke annet er avtalt. Annen type dør kan skaffes mot tillegg i pris.

Standard innerdør

Standard innerdør

Kari hvitmalt innerdør leveres som standard til våre hytter om ikke annet er avtalt.
Annen type dør kan skaffes mot tillegg i pris.

Bilder er hentet fra leverandørens hjemmeside og kan variere noe fra virkeligheten.

Innvendig kledning

Ubehandlet Pernille natur sortering. Leveres som standard om ikke annet er avtalt.
Annen type kledning eller utførelse kan skaffes mot tillegg

Yttertak

På yttertak benyttes Icopal takshingel type S (farge «skifer») som standard, annen type tak kan velges mot tillegg.
Vi benytter takrenner i stål til våre hytter.

Bilder er hentet fra leverandørens hjemmeside og kan variere noe fra virkeligheten.

Det gode hytteliv

Full storm, vannrett regn , men vi er inne. Kortspillet foran peisen avbrytes stadig, for vi vil heller stå i vinduet og se ut. Bare vinden løyer før det slutter å snø, så blir det langtur på silkeføre i morgen.

Barske tradisjoner

Vikinghytter henter erfaring fra fire generasjoners hyttebyggere. Siden 1917 har vi tatt utgangspunkt i nordnorske tradisjoner ved konstruksjon og utforming. Vi vet hvilke materialer og byggtekniske løsninger som må til i vårt barske klima.

Moderne produksjon

Det å ta vare på tradisjoner er ikke det samme som å være gammeldags. Vi benytter det beste innen dataassisterte konstruksjonsverktøy i planlegging, tegning og konstruksjon. Produksjonen skjer av erfarne fagfolk med topp moderne utstyr. Alt gjøres ferdig innendørs i kontrollert klima.

Enkel montering

Våre hytter er basert på et elementbyggesystem som gjør monteringen svært enkel. Veggene er ferdig kledd, vinduer er ferdig innsatt og ytterdører monteres enkelt. Likevel er elementene aldri mer enn 120 cm brede og veier normalt ikke mer 75 kg. Montasjen kan gjøres enkelt av to personer.

Hjelpen er nær

Er du usikker eller trenger hjelp med monteringen, formidler vi kontakt med dyktige tømrere som kan hjelpe med for eksempel råbygget, eller de kan ta hele jobben.